Patienten-Positionierung

ProduktBeschreibung
E 01 1003Navigation Headrest Universal
 OP-Tisch Adapter
 E 01 1913 - Adapter for Maquet Table
 E 01 1914 - Adapter for Steris Table
 E 01 1915 - Adapter for Eschmann Table
 E 01 1916 - Adapter for OR Table Side Rails
 E 01 1917 - Adapter for Mizuho Table
E 01 1001Navigation Headrest Flat
E 01 1002Navigation Headrest Maquet
E 01 1009Navigation Headrest Trumpf
E 01 1005Navigation Headrest Horseshoe